Over Erik de Ruijter


Erik de Ruijter studeerde politieke wetenschappen en deed de MBA business administratie & informatics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

In de 40 jaar dat ik voor bedrijven in de uitvoerende bouw, producenten van bouwproducten en rubber- en kunststofindustrie constateerde ik dat de druk op mkb-bedrijven steeds groter is geworden. De dynamiek nam toe: meer snelheid, kennis, kwaliteit, concurrentie, marktbeweging én maatschappelijke
eisen. Met die overvloed aan eisen en informatie groeit de behoefte aan een praktisch vertaling naar de werkvloer.

Hoe help je een mkb-ondernemer van ‘willen’, naar ‘kunnen’ en ‘doen’?
Aan die rol geef ik inhoud op basis van mijn opgedane kennis en ervaring bij AVBB (nu Bouwend Nederland) en NRK en mijn overtuiging dat alleen het duurzame perspectief een onderneming structureel succes brengt. Als Transitiemakelaar richt ik mij op individuele mkb-bedrijven en groepen van bedrijven die met hun ‘doen’ bijdragen aan de cruciale transitie naar een duurzame maatschappij.

www.transitiemakelaar.com